Varumärket Mora

COWORK MORA En arbetsplats att längta till

Coworking har de senaste åren växt mycket i Sverige och nu tas konceptet även till Mora. Flexibla kontorslösningar och en gemenskap som ger förutsättningar för samverkan är grunden.

Grundarna av Cowork Mora är Cecilia Werme-Jaråker och Daniel Nilsson, båda egna företagare som under åren arbetet runt om i Sverige, många gånger i coworking-miljöer. Tillbaka i Mora såg de en möjlighet att skapa denna typ av gemensam kontorsmiljö även här. Efter en process att hitta rätt läge och partner är man nu igång.
– En central placering av Cowork Mora har varit viktig. Likaså att arbeta med en fastighetsägare som också ser värdet i denna typ av koncept. Tillsammans med Diös har vi hittat både ett fantastiskt läge på Kyrkogatan 18 och en stark partner, berättar Daniel Nilsson. Diös har tidigare utvecklat ytor för coworking i flera andra städer och ser att det stärker stadsbilden och driver människor till centrum, vilket är positivt fortsätter Daniel.

Grundarna av Cowork Mora är Cecilia Werme-Jaråker och Daniel Nilsson, båda egna företagare som under åren arbetet runt om i Sverige, många gånger i coworking-miljöer.

Digitaliseringen är nyckeln

Det som skapat förutsättningar för utvecklingen av coworking är digitaliseringen, fler och fler har möjlighet att utföra sitt arbete på andra platser än huvud-kontoret. Genom att använda modern teknik och skapa ett koncept där flexibilitet, gemenskap och hållbarhet är viktiga hörnstenar har coworking idag blivit en naturlig del i näringslivet.
Cowork Mora kommer erbjuda ca 70 platser totalt och med tre olika kontors-lösningar, flexplats, egen skrivbordsplats eller eget kontor. Mötesrum och väl tilltagna sociala ytor är också en vital del i Cowork Mora.
– Vi vill ge möjligheterna för människor att nå en hållbar livsstil både socialt,
ekonomiskt och miljömässigt. Social hållbarhet genom den tillhörighet och
gemenskap som skapas. Våra flexibla villkor och möjligheten att snabbt växla upp eller ner i kontorsutrymmen ger
företagare en ekonomisk hållbarare situation, förklarar Cecilia. Vi hoppas också att det ska leda till mindre resande och därigenom mindre klimatavtryck, då
exempelvis människor som idag pendlar ut från Mora kanske kan arbeta härifrån ett par dagar i veckan, det vore fantastiskt, säger Cecilia.


3D-skiss entréplan. Sociala ytor och en gemensam arbetsplatskultur med kunskaps-
seminarier, workshops, event och sociala aktiviteter är en viktig del i Cowork Mora.

Möjligheterna skapas tillsammans

Det som skiljer Cowork Mora från ett kontorshotell av mer traditionell karaktär är den gemsamma arbetsplatskultur man bygger. Hyr man en plats ingår, förutom alla bekvämligheter och modern utrustning, också kunskapsseminarier, workshops, event och sociala aktiviteter som Cowork Mora skapar och driver. Olika kompetenshöjande aktiviteter och ytor för nätverkande kommer hela tiden erbjudas som alla medlemmar fritt kan ta del av.
– Vi behöver bli bättre på att nyttja varandras kompetensbank i regionen. Men för att göra det måste vi kunna mötas i en miljö som ger dessa förutsättningar, menar Daniel. Synergieffekterna i en sådan här arbetsmiljö breddar affärsmöjligheterna och skapar även mening och
arbetslust, då den sociala aspekten är viktig.
– Jag har själv exempel från coworking i Uppsala där min erfarenhet kunde matchas med ett bolag i kraftig tillväxt i ett gemensamt längre projekt.

3D-skiss övre plan. Cowork Mora kommer erbjuda tre typer av kontorsplatser; flexplats, egen skrivbordsplats eller eget kontor.

Vem kan jobba på Cowork Mora?

– Egentligen vem som helst som behöver en kontorsplats. Men de tydligaste målgrupperna vi ser är småföretagare, konsulter, frilansare och liknande som idag kanske arbetar hemifrån men som skulle stärka sin verksamhet genom utbytet med andra. Pendlare som kan minska sitt resande är en annan viktig målgrupp. Fritidshusägare där möjlighet skapas att tillbringa mer tid i stugan och ändå ha en ordentlig arbetsplats. Företag som söker ett satellitkontor för att komma närmare sin marknad. För en högskolestuderande kan ett cowork, förutom en bra studieplats, även ge värdefulla kontakter och framtidsmöjligheter. I grunden är alla välkomna, alla som vill längta till sin arbetsplats.
Trots Corona-situationen som drabbat alla branscher hårt ser Daniel och Cecilia framåt.
– Långsiktigt tror vi att fler kommer att arbeta på distans, genomföra fler onlinemöten och se fördelarna med en flexibel arbetsplats. Vi tror också att vikten av nätverk- och samverkansmiljöer har tydliggjorts. De övriga grundläggande behoven som en funktionell, kreativ och social
arbetsplatsmiljö kommer bestå även efter coronatider, avslutar Daniel.

Text: Linn Löfman

Bilder: Cowork Mora

Uppdaterad: 17 april, 2020
Facebook Twitter Linkedin