Varumärket Mora

Elever ska få hjälp av robotar i skolan

Elever som av olika anledningar inte kommer till skolan kan i förlängningen hamna i utanförskap och arbetslöshet. Mora kommun har därför beslutat om att satsa på ett robotprojekt inom grundskolan. Projektet riktar sig både mot så kallade hemmasittare och elever som är frånvarande länge från skolan, exempelvis på grund av sjukdom.

För att ge stöd till elever med lång och oroande frånvaro har Mora kommun beslutat om att hyra tio robotar.
– Syftet med projektet är att med hjälp av robotarna ge stöd till elever med lång frånvaro, oavsett om det beror på sjukdom eller andra orsaker. Förhoppningen är att vi kan få eleverna att känna sig delaktiga i skolan, både när det gäller undervisning och sociala relationer, säger Anders Karlsson, digital skolutvecklare på Mora kommun.

Projektet som ska pågå mellan 2019 och 2021 finansieras med hjälp av Mora kommuns så kallade hållbarhetsmedel - pengar som kommunens verksamheter kan ansöka om för att genomföra projekt som ska stärka hållbarheten i Mora.
– Genom att ha kvar de sociala kontakterna och kunna ta del av undervisningen blir det lättare för elever som varit borta en längre tid att kunna ta steget tillbaka till skolan, säger Anders.

Robotarna som ska användas kallas för AV1 och är utvecklade av ett norskt företag som heter No isolation. AV1 är en kommunikationsrobot som är utvecklad för att barn som av någon anledning inte kan eller vill ta sig till skolan ska få möjlighet att delta i undervisningen på sina egna villkor. Genom en app i telefonen eller surfplattan kan eleven se, höra och prata med sina klasskamrater som om de vore i klassrummet. Eleven kan också rotera roboten, räcka upp handen och visa olika känslor genom att klicka på olika knappar i appen.

För att säkerställa elevens trygghet är all data som skickas via appen krypterad, det innebär att ingen utomstående kan få tillgång till det som skickas mellan barnet och roboten. Det går inte heller att spela in eller spara en videoström.
– En invändning skulle kunna vara att eleverna anpassar sig till att sitta hemma och följa undervisningen på distans och att situationen därmed blir permanent. Men vi vill använda robotarna som ett verktyg för att underlätta elevernas tillbakagång till skolan, säger Anders.

  • En kommunikationsrobot som är utvecklad för att frånvarande elever ska få möjlighet att delta i undervisningen på sina egna villkor.
  • Skapad av det norska företaget No Isolation.
  • Styrs av en app i telefonen eller surfplattan.
  • Eleven kan se, höra, prata, rotera, räcka upp handen och visa känslor genom olika knappar i appen.
  • Läs mer på noisolation.com/av1
Uppdaterad: 7 november, 2019
Facebook Twitter Linkedin