Varumärket Mora

Moraföretaget Tebrito – årets nytänkare producerar insektsprotein för framtiden

I takt med en ökad världspopulation ökar också efterfrågan på protein. Insektsprotein kan vara en av framtidslösningarna, en produkt med låg klimatpåverkan och med bättre näringsprofil än kött. Moraföretaget Tebrito odlar sedan 2016 mjölmask med målet att bli en storskalig producent av insektsprotein.

Det började som en idé när Nils Österström läste en artikel för sju år sedan.
– Den handlade om hur effektiva insekter är på att omvandla biomassa till högvärdigt protein. Jag började fundera på det; hur man skulle kunna öka accept-ansen för den typen av mat och om det skulle gå att producera storskaligt. Jag har ett stort intresse för samhällsfrågor och utmaningen vi står inför – hur vi ska kunna föda en växande befolkning, säger Nils, som från början är systemutvecklare inom IT.
Med en beräknad världspopulation på 10 miljarder år 2050 kommer efterfrågan på proteiner att öka med 60 procent. Att använda nuvarande lösningar innebär fler utsläpp av växthusgaser, en ökad vattenförbrukning, mer markanvändning och mindre biologisk mångfald. Därför behövs fler proteinkällor – och insekter är en av dem. Med idén om att använda insekter som proteinkälla kontaktade Nils livsmedelsagronomen Åsa Martén.
– Vi tänkte att om man separerar de olika beståndsdelarna och gör neutrala ingredienser så kommer acceptansen att öka. Vi tar till vara på proteinet för sig, fettet för sig och kitinet, som är skalet på insekterna, för sig. Då kan vi använda hela insekten på flera olika sätt. Vi började samarbeta med lantbruksuniversitet och hittade en process. Utifrån det startade vi 2016 företaget med målet att kommersialisera processen.

Mycket protein på liten yta

Tebrito har valt att arbeta med mjölmask, en art som finns i svensk natur.
– Vi tror att det är den insekt som kommer att godkännas först som livsmedel inom EU och därmed också i Sverige. Mjölmasken odlas på kli eller på malt-rester från ölindustrin och vi kan därmed omvandla en restsidoström inom svensk spannmålsindustri. Därigenom använder vi redan anspråkstagna metoder; strömmarna finns redan. Insekter kan odlas i tre dimensioner, i och med deras korta livscykler, och därför kan man producera väldigt mycket protein på väldigt liten yta.
Mjölmasken kommer från skalbaggar som lägger ägg, som sedermera blir larver som skördas. Det är alltså larven som är mjölmasken.
– Det som hänt den senaste tiden är att vi skalat upp processen och automatiserar som ett första steg mot industriell produktion av insektsprotein. På sikt kommer vi att använda logistikrobotar som flyttar lådor med larver i olika stadium.

Mjölmasken, som egentligen är en larv, är den insekt som Tebrito använder i sin produktion. Det är en svensk insekt som odlas på kli eller på maltrester från ölproduktion. Här har larverna fått en bit palsternacka av Tebritos grundare Nils Österström.

Har en angenäm smak

Användningsområdena för protein av mjölmask är många.
– Om vi tittar på livsmedelsindustrin så kommer det kunna användas i allt från proteindrycker till bröd och glass som ett nytt verktyg för de som utvecklar ny mat. Smakmässigt har proteinet en mild, nötig och angenäm smak.
– Det är också viktigt att kommunicera fördelarna med att äta insekter. Det är inte bara bra för klimatet utan även för dig; de innehåller massor av antioxidanter, vitaminer, mineraler och fullvärdigt protein och aminosyror i paritet med nötkött. Det är också lättare för kroppen att tillgodogöra sig insektsprotein jämfört med plantbaserat protein.
När Tebrito tävlade i Vinovas tävling Klimatsmart protein fick man utmärkelsen ”bästa smak” för deras livsmedelsapplikation som var en proteinpralin för multisjuka äldre – en chokladpralin som smakar som en pralin men som innehåller mer protein än en köttbit. .

Utmärkelse ”Årets nytänkare”

I väntan på att insektsprotein ska blir godkänt som livsmedel vänder sig Tebrito till foderindustrin där insektsprotein kan ersätta både soja och fiskmjöl. Man har också tagit fram en biprodukt i form av insektsspillning, frass, som säljs som växtnäring under namnet Frodas.
Under hösten har man fått en första investering i bolaget på 2,7 miljoner kronor, vilket möjliggör att verksamheten kan skalas upp, och fler investerare har visat intresse
– Just nu bygger vi upp vår nya anläggning, som finns i Orsa, och skalar upp verksamheten till att bli en storskalig insektsproduktion. Vår idé är att hålla en väldigt hög kvalitet med spårbarhet och hög livsmedelssäkerhet. Samtidigt hoppas vi på ökad acceptans och fler användningsområden för insektsprotein.
För sitt innovativa arbete har Tebrito fått utmärkelsen som ”Årets nytänkare” av Dalarnas Business Forum vid Stjärngalan.
– Det är inte minst bekräftelse på att vi är på rätt spår och att det finns fler än vi som tror på det här, säger Nils.

Text & foto: Sofia Jemthans

I Tebritos process separeras proteinet – som har många olika användningsområden både inom livsmedels- och foderindustrin. Att äta insekter är inte bara bra för klimatet utan även för dig; de innehåller massor av antioxidanter, vitaminer, mineraler och fullvärdigt protein och aminosyror i paritet med nötkött.

Uppdaterad: 12 mars, 2020
Facebook Twitter Linkedin