Varumärket Mora

Mora Hembygdslag får nytt liv

Förr:  En slumrande paraplyorganisation för de krympande hembygdsgrupperna ute i byarna.
Idag: En aktiv förening som arrangerar föreläsningar, sprider kunskap om bygdens historia och som jobbar målmedvetet med att digitalisera bilder, skrifter, filmer och ljudupptagningar. Mora Hembygdslag har fått nytt liv.

När Mora Hembygdslag bildades för 45 år sedan bestod verksamheten framför allt i att uppteckna dalskan i varje by – ett viktigt men samtidigt begränsat arbetsfält. Aktiviteten i föreningen sjönk och ett nytänkande behövdes.
– Vid årsmötet 2016 breddade vi därför vår verksamhet. Samtidigt började vi ta emot betalande medlemmar, säger Ingmar Kånåls, ordförande i Mora Hembygdslag.

Kontakten med byarna är fortfarande mycket viktig och bevarandet av dalskan står fortfarande högt upp på agendan. Men idag är föreningen uppbyggd av ett antal intressegrupper som jobbar med olika områden.

Utöver dalskan arbetar en grupp med att inventera kulturhistoriska platser medan en annan grupp sköter hemsidan morahembygd.se, som är föreningens arkiv för digital dokumentation.
– Gammal kunskap försvinner idag i allt snabbare takt och den kan ju senare visa sig vara värdefull.

Ytterligare en intressegrupp arbetar med kulturvandringar – bland annat har gruppen förverkligat en Zornvandring i centrala Mora. Idag ägnar man sig åt historiken kring Gustav Vasas äventyr i Moratrakten.
– En annan grupp sammanställer fakta om industri och hantverk. Här saknar föreningen ett fysiskt arkiv. Ett första steg är därför att samla in fakta digitalt.

Vidare lämnar Mora Hembygdslag yttranden till kommunen i mark- och byggnadsplanering med fokus på kulturhistoriska värden. Och så arrangerar man föredrag om kulturvärden och hembygdsfrågor.
 – I förfjol bjöd vi in till sju föredrag och ibland har det kommit så mycket folk att lokalen varit för liten, säger föreningens sekreterare Anita Holknekt.

Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, entréavgifter på föreläsningarna och – framför allt – av Mora Hembygdslags egen tidskrift Missmårn.
– Tidningen skapas av en redaktionsgrupp och innehåller artiklar och historier från både förr och nu, ibland både på svenska och dalska. Den kommer till midsommar varje år och har en strykande åtgång, säger Ingmar, som poängterar att de gärna vill ha in artikelförslag från allmänheten.

– Alla är välkomna att anmäla sig till våra intressegrupper. Vill man stödja vårt ideella arbete på annat sätt så kan man bli betalande medlem.

  • Bildades 1973.
  • Har idag 70 medlemmar.
  • Anslutet till Sveriges Hembygdsförbund.
  • Huvudsyfte: Dokumentera, värna om och sprida kännedom om det kulturella arvet i bygden.
  • Läs mer på www.morahembygd.se eller på Facebook.
Uppdaterad: 17 oktober, 2019
Facebook Twitter Linkedin