Varumärket Mora

Mora växer och utvecklas

Intresset för att flytta till Mora är stort och allt fler företag etablerar sig i kommunen. Mora kommun arbetar aktivt och intensivt med samhällsbyggnadsfrågor och flera större projekt planeras eller är redan i gång.

Moras befolkning ökade med 200 personer under 2021 och är en av de kommuner i Dalarna som haft störst inflyttning i förhållande till storlek. För att möta befolkningsökningen planeras nya bostadsområden, både för villor och lägenheter, och kommunen arbetar intensivt för att byggtakten ska öka ytterligare under de närmsta åren.

– Jag tror att det är en del hemvändare som flyttat tillbaka för att bilda familj eftersom det är enkelt att leva här. Moras styrka är att vi har en god samhälls-
service, nära till natur, samtidigt som det finns ett stort utbud av idrott och kultur, säger Peter Karlsson, kommundirektör i Mora kommun.

Mora tätort består av flera äldre byar med unik och charmig karaktär, varvat med modernare bostadsområden, alla med närhet till centrala Mora. Det unika läget gör att många bostadsområden även har närhet till vatten.

Varierad arbetsmarknad

Arbetsmarknaden är ovanligt stor och varierad sett till kommunens storlek, drygt 20 600 invånare. I Mora har det sedan länge funnits en stor blandning av företag i olika branscher. Bland annat finns flera stora och internationellt kända industri- och teknikföretag som
FM Mattsson, Scanmast, Mora Mast, MAFI och Morakniv. Samtidigt blir de mindre företagen allt fler i Mora.

– Det finns en optimism efter pandemin att starta upp företag. Efterfrågan på industrimarker är stor och det är många som vill etablera sin verksamhet här. Det finns även ett stort utbud av handel här i Mora. Det känns positivt att gå längs gågatan som sjuder av liv. Att upptäcka nya butiker och verksamheter som etablerar sig där, säger Peter Karlsson.

Hållbar utveckling

Mora kommun har en tydlig bild för hur Mora ska växa och utvecklas både på kort och lång sikt. De beslut som tas ska grundas i hållbarhet, såväl miljömässig som ekonomisk och social. Till exempel läggs fokus på att skolor och förskolor ska växa och utvecklas i takt med befolkningsökningen.

– Mora ska växa hållbart. Vår målbild är att Mora ska erbjuda en genuin, aktiv, välkomnande och vacker livsmiljö med goda förutsättningar att leva, bo och verka genom hela livet, avslutar Peter Karlsson.

Ny flyglinje Mora-Arlanda

Hösten 2023 startar linjetrafik igen mellan Mora Flygplats och Arlanda, med restid på 40 minuter. Det gör det snabbt och smidigt för Moras företagare och invånare att ta sig vidare ut i världen – och hem igen.

Genomfart Mora

Trafikverket bygger om E45 och väg 70 för att skapa bättre framkomlighet genom centrala Mora. Även ladd-
stationer för elbilar och gång- och cykelvägar byggs ut i projektet som väntas vara klart hösten 2024.

Nytt centralt skolområde

En ny och modern högstadieskola planeras på Strandenområdet i centrala Mora, med preliminär byggstart 2025. På området planeras även kulturskola, ungdomsgård och en ny efterlängtad idrottshall.

Uppdaterad: 14 mars, 2023
Facebook Twitter Linkedin