Varumärket Mora

Moraföretag laddar för framtiden

Sverige och världen är just nu inne i en av de största tekniska omställningarna som skett under de senaste 100 åren, övergången till eldrivna bilar. Laddinfrastrukturen byggs ut i högt tempo och från Mora levereras moderna laddsystem som gör skillnad.

Försäljningen av elbilar ökar mer än förväntat och behovet av laddplatser ökar. Prognosen av antalet elbilar har fördubblats sedan fem år och 2030 förväntas 60% av bilarna vara eldrivna.
– Vi har varit i laddsystemsbranschen i princip sedan den skapades och levererat tusentals laddplatser, säger Paul Eriksson VD på Laddsystem Sverige.
2017 startade han företaget Next Green tillsammans med Håkan Sundkvist och Mica Hohental med ambitionen att bli en del av den svenska laddinfrastrukten.
De tre entreprenörerna har följts åt genom årtionden och med rätt tajmning har de drivit bolag inom data, IT och telekombranschen.
– När jag insåg att vi var i början på övergången från bränsledrivna bilar till eldrivna var det inte svårt att övertyga mina tidigare kollegor att gå in i en ny branch. Vi är ju tekniker som älskar att lösa problem och leverera tekniska lösningar.
De visste också att det är i de stora omställningarna affärsmöjligheter skapas och att dessutom göra skillnad för miljön var lockande.
– Sedan vi startade Next Green 2017 har vi arbetat med två affärsområden – montageprodukter för laddutrustning och smarta laddsystem. I september 2023 knoppade vi av affärsområdet smarta laddsystem till det nya bolaget Laddsystem Sverige AB med försäljning av laddboxar, laddtjänster, laddsystem och tillhörande komponenter.
– Vi är uppe i över 2000 laddplatser och efterfrågan ökar stadigt bland företag med personalparkeringar, bostadsrättsföreningar och resedestinationer.

Ladda många bilar på befintlig el

De är sedan 2018 auktoriserade återförsäljare av Wayblers laddsystem som är en komplett laddlösning för små och stora parkeringsområden. Konceptet bygger på optimerad strömfördelning, flexibla betallösningar och teknik för att skala upp laddsystemet i takt med att behovet ökar.
Laddsystemet är utvecklad ur en patentsökt lastbalansering som möjliggör fler laddade bilar på befintlig elkapacitet. Det betyder att man kan behålla det elabonnemang man har och slipper investera i nya elnätsanslutningar.
– Med hjälp av smart teknik kan våra laddsystem ladda 4–6 gånger så många bilar som andra laddsystem på marknaden. Vårt system laddar när det finns ledig kapacitet och när elen är billig. Pengarna finns att spara i strömförbrukning där det parkeras fler än en bil.

Bygger nätverk med elinstallatörer

Verksamheten byggs upp med elinstallationsföretag som återförsäljare.
– Vi har en beprövad och framgångsrik affärsmodell där elinstallatörer kan bli auktoriserad Laddsystem-partner. Företaget äger kundkontakten, säljer hårdvaran och gör installationsjobbet. Vi stöttar genom hela presentations- och försäljningsfasen samt konfigurerar laddsystemet som deras kund vill ha det. Vi sköter betalningslösningar, strömfördelning och användaradministration.
– Vi har idag ett 20-tal återförsäljare från Varberg i söder till Haparanda i norr.

Utbyggnad av publik laddning

En stor utmaning framåt är hur gatumiljön ska elektrifieras. Det behövs nytänkande och ett större perspektiv för fortsätta bygga ut laddinfrastrukturen i den takt som krävs.
– Vår systemleverantör Waybler har en innovativ lösning för att installera laddboxar på parkeringsytor – utan dyra markarbeten.
Lösningen är en patenterad kabelsten som gör det enklare och mer kostnadseffektivt att installera laddboxar på öppna parkeringsytor. Kabel dras endast från en anslutningspunkt, och parallellkopplas sedan mellan boxarna genom en ihålig kabelsten. Detta innebär att inget, eller minimalt, markarbete krävs. Lösningen är framtagen för att fungera på alla typer av öppna ytor utan att ha någon större påverkan framkomligheten. Det är lätt att skala upp antalet laddpunkter i takt med att efterfrågan ökar.
Genom att hålla ner kostnader för markarbeten, sparar man 80% av förläggningskostnaden.
– Vi ser en ny försäljningsyta och att vi kan växa med en ny kundgrupp i fler städer och kommuner.

Laddar för framtiden

I dag arbetar nio personer i koncernen, varav tre i Laddsystem Sverige och sex i Next Green. Båda företagen är stationerade på Tuvan i Mora.
Nyligen rekryterades en extern VD för Next Green och en extern styrelsordförande för koncernen.
– Inom ett år måste vi fler. Vi är ett litet team med stora ambitioner. Därför är det alltid intressant att komma i kontakt med drivna personer som skulle vilja hänga med på vår resa.
– Vårt mål att fortsätta den framgångsrika vägen att förse Sverige med laddsystem som gör skillnad.

Text: Sara Axelsson, Foto: Paul Eriksson

Uppdaterad: 4 april, 2024
Facebook Twitter Linkedin