Varumärket Mora

Moraföretag sprider ljus

Många ser dem, men tänker inte på det. Att belysningsstolpar längs vägarna, spårvägar, i stadsmiljöer och parker med stor sannolikhet är från Mora. Moramast är 50-åringen som har en ljus historia och en ljus framtid med hållbarhet som fokus.

Moramast grundades 1973 och är likt flera av Moras framgångsrika företag sprunget ur Wibe. Då som ett familjeföretag med produktion av varmförzinkade standardstolpar. 50 år senare är Moramast marknadsledande producenter av belysningsstolpar på den svenska marknaden och ingår sedan 2007 i den norska koncernen Saferoad, en av Europas ledande aktörer inom vägsäkerhet.
– Tillsammans jobbar vi för ett säkrare liv på vägen och för att forma infrastrukturens framtid, säger Björn Åkerblom, vd på Moramast.

Trafiksäkra produkter

Sedan mitten på 90-talet har Moramast målmedvetet satsat på trafiksäkra produkter som eftergivliga stolpar, det vill säga stolpar som lossnar eller går av vid en kollision. Om stolpen i stället viker sig och fångar upp bilen så kallas den även för energiupptagande. Idag har Moramast flera olika standardmodeller som skapar trygghet längs vägarna.
– För att hänga med i utvecklingen för vi löpande diskussioner med Trafikverket och Svenska Institutet för Standarder. Att löpande göra förändringar och förbättringsarbeten tar oss framåt.

Tryggare utomhusmiljöer

Moramast producerar även belysningsstolpar för offentliga miljöer.
– Vi har bred erfarenhet av att konstruera och producera kundanpassade stolpar. Allt från mindre förändringar till mer avancerade. Det blir allt vanligare med helt unika stolpar, så kallade designstolpar.
Design blir allt viktigare vid ljussättning av offentliga miljöer. Med designstolpar kan man skapa spännande utemiljöer och unika atmosfärer som kan bidra till att platsen attraherar fler människor, vilket bidrar till en ökad trygghet.
– Vi har genom åren haft många spännande samarbeten med landskaps-arkiteter och stadsarkitekter. Det har blivit stolpar för alla tänkbara ändamål och miljöer, exempelvis stolpar för linhängd armatur, smarta säkerhets-stolpar som innesluter säkerhetskameror samt stolpar till laddstationer och solpaneler.

Unika lösningar

Björn har varit vd sedan 2019 och lyfter hela personalens kompetens som gör att det är möjligt att skapa det unika och småskaliga. Konstruktionsavdelningen består av tre konstruktörer och en beräkningsingenjör.
– När stolpen avviker från standard behöver vi ta reda på vilka förutsättningar vi har att jobba med som bland annat referensvindhastighet, terrängtyp och lastens placering på stolpen med mera.
Spännstolpar är en typ av kundanpassad produkt som ska tåla stora laster och därmed oftast kräver robusta lösningar. Främst används de för belysning och kontaktledningar för spårvägar.
– Vi har stor erfarenhet från både Göteborg och Stockholm där vi jobbar nära trafikkontoren.

När Kungstorget i Helsingborg skulle uppdateras inför den internationella stadsmässan H22 var en del i detta att torget skulle kameraövervakas. Den första tanken var att använda synliga kameror, men lösningen blev en ny innovation - en smart stolpe med plats för övervakningskameror. Läs mer om projektet på moramast.se. Foto: Göran Assner.

Stora spännande projekt

I samband med 50-års firandet har en jubileumsbok lanserats. Här lyfts flera stora projekt med inspirerande bilder och intressant läsning. Arenastaden vid Friends Arena, Kungsträdgården i Stockholm, Hisingsbron i Göteborg och Kungstorget i Helsingborg är några exempel på miljöer med belysningsstolpar från Moramast.
– Ett stort och betydelsefullt projekt i företagets historia är förnyandet av Slussen i Stockholm som har pågått i många år. Moramast kom in i projektet 2017, då för att leverera stolparna som står på Guldbron. På vår hemsida finns mycket att läsa om våra olika projekt.

Fokus på hållbarhet

I dag finns 3 miljoner belysningsstolpar i Sverige levererade från Moramast och
65 000 enheter levereras per år. Tekniken går framåt, men bakom produktionen ligger fortfarande ett genuint hantverk som svetsning och slipning.
– Vi arbetar ständigt med att förbättra maskinparken så att den blir säkrare, smidigare och minimerar belastningen för våra anställda.
Hållbarhetsfrågan är prioriterad inom Saferoad Group och koncernen har förbundit sig till Science Based Targets initiative (SBTi) för att bekräfta engagemanget mot klimatförändringar och för att främja en hållbar tillväxt.
– Vi behöver alla hjälpas åt för att minska vår klimatpåverkan och främja de mest effektiva metoderna för att minska utsläppen. Vi arbetar ständigt på att ta fram nya produkter med lägre miljöpåverkan och med att utveckla befintligt sortiment.
Siktet är inställt på att vara koldioxidneutrala innan 2050 och halvera utsläppen till 2030.
– Vårt största utsläpp kommer från stålet, så det beror till stor del på hur utvecklingen av fossilfritt stål går.
I väntan på det fossilfria stålet jobbar vi med det vi kan göra, som att optimera våra produkter så att de inte använder för mycket råvaror. Vi ställer om till elfordon, använder fossilfri el och arbetar med ytbehandlingsmetoder som stärker stolparnas livslängd.
I strävan att ta nästa steg inom det operativa och strategiska hållbarhetsarbetet rekryteras en hållbarhetschef.
– I rollen som hållbarhetschef är uppdraget att leda, driva och utveckla processer inom området kvalitet, miljö och social hållbarhet utifrån vår långsiktiga strategi. Industrin är en spännande bransch med många intressanta roller, avslutar Björn.

Text: Sara Axelsson

Uppdaterad: 30 juni, 2023
Facebook Twitter Linkedin