Varumärket Mora

Storbyggmästaren från Våmhus

”Man måste tro på framtiden och dessutom vara lite nyfiken.”
Det sade byggmästaren Anders Diös, när han sammanfattade sin livsgärning.
Nyfikenheten behöll han hela livet och nog hade han fog för sin framtidstro – i mitten av 1900-talet var Anders Diös AB en av Sveriges största byggfirmor.

Djus Anders Viktor Andersson föddes 1891 i Indors by i Våmhus socken. Som liten bars han på sin morfars arm ut i ljuset i ladugården, där morfar förde samtal med Gud efter att ha skött sina djur – en tro som följde Anders hela livet. Trots knappa ekonomiska förhållanden kunde Anders Diös – som han bytte namn till – studera byggteknik tack vare stöd av Anders och Emma Zorn. Efter examen startade han vid trettio års ålder Anders Diös AB i Sala, där han även arbetade som lärare för blivande byggnadsingenjörer.

1926 flyttade han företaget till Uppsala, där verksamheten snabbt växte i takt med att han fick flera stora uppdrag. Så småningom kom han därför att kallas ”Storbyggmästaren” i Uppsala. Verksamheten var bred – från bostadshus till offentliga byggnader, kyrkor och industribyggnader. Anders Diös var själv intresserad av kulturminnesvård. Så det var inte så konstigt att ”firman”, som han kallade företaget, fick flera stora restaureringsuppdrag – bland annat Uppsala Domkyrka, Skoklosters slott och rikssalen på Uppsala slott. Tillväxten fortsatte i många år och 1963 var Anders Diös AB Sveriges näst största byggföretag med nära 3 000 anställda årsarbetare.

Anders Diös var alltid noga med detaljerna – han brukade ibland citera det gamla kinesiska talesättet som sade att ” ditt första hus ska du bygga för din ovän, ditt andra för din vän och ditt tredje för ditt eget bruk”. Kanske var det därför som både företaget och han själv hade ett gott rykte?

Anders Diös hade kvar sitt hjärta för hembygden under hela sin livstid. Han var vän med paret Zorn och när Zorngården skulle byggas gick uppdraget till Anders Diös. Och i Bonäs, inte långt från Indor där han växte upp, ligger Diösgården med kaffeservering och guidning av grupper. Efter Anders Diös bortgång såldes byggrörelsen i två omgångar och så småningom även fastighetsinnehavet. Idag finns företaget Diös Fastigheter AB, som dock enbart har namnet gemensamt med den gamla firman.

Anders Diös sittande vid skrivbordet, Uppsala 1963. Foto: Uppsala-Bild/Upplandsmuseet.

Källor: Diös.se, Uppsala industriminnesförening, Wikipedia

  • Född 1891 i Våmhus, död 1986 i Uppsala, begravd på Våmhus kyrkogård.
  • Utbildad vid Mora Folkhögskola och Borås tekniska elementarskola.
  • Grundade 1921 byggfirman Anders Diös AB.
  • Ledamot av Gustaf Adolfsakademien och Vitterhetsakademien, hedersdkotor vid Uppsala universitet samt mottagare av den kungliga medaljen Illis Quorum.
Uppdaterad: 20 augusti, 2020
Facebook Twitter Linkedin