Varumärket Mora

Tankar & samtal om hållbar handel i Mora

Det senaste decenniet har en stark utveckling skett av Moras handelsutbud. Idag finns tre handelsområden med en mix av små och stora företag. Allt från stora varuhus och kedjor till privata butiker och serviceföretag. Hit lockas kunder året runt med ett upptagningsområde på 90 000 personer.

Vi träffade fem av Moras handlare i centrum, som varit verksamma under lång tid, för ett samtal om drivkraft, utveckling och framtid.

Ni har alla drivit butik i Mora under lång tid. Vad är era recept för att skapa en hållbar butik med lång livslängd?

Bodil / Att vara tydlig och kommuninicera vad butiken erbjuder och står för. Varumärken, exponering och service är viktiga delar för att skapa en attraktiv butik.

Linda / Den positiva utvecklingen som har skett i Mora har vi använt på ett bra sätt. Butiker och branscher tillkommer och vi stärker alla varandra.
Tony / Det gäller att följa med branschens trender och ha ett brett sortiment. Och naturligtvis kunskap och bra service om sitt område.

Bertil / Man behöver tro på sin butik och sina produkter och vara rätt envis. Förmågan och viljan att anpassa sig är viktig, då köpbeteenden förändras och vi behöver följa med.

Hur håller ni er egen glöd och driv vid liv?

Tony och Maria / Kundmötet! Att hela tiden träffa och hjälpa människor gör att ingen dag är den andra lik och det ger mycket energi.

Bodil / Jag får mycket inspiration efter möten med duktiga kollegor och leverantörer runt om i landet. De ger mig lust och ideér att utveckla butiken.

Sofia / Det är stor variation i arbetet; försäljning, inköp, ekonomi och marknadsföring. Den här mixen är det som driver mig.

Linda / Drivet sitter i att vara en del av Moras utbud och utveckling. Även att tillsammans med personalen arbeta fram nya kreativa lösningar och idéer.

Bertil / Drivkraften är att möta framtiden i en föränderlig bransch med en kedja i ryggen.

Det har hänt mycket genom åren både i Moras handelsutbud och med köpbeteenden. Hur anpassar ni er till det?

Linda / Vi jobbar mycket med service, kundvård och event. Att hålla kvar vid vår butiks identitet men även att skapa nya upplevelser som inspirerar att handla i Mora.

Sofia / Vi har i många år jobbat mycket med de sociala kanalerna för att visa vårt utbud och ha dialog med kunderna.

Bodil / Den digitala framfarten gör att även vi som företagare enkelt kan ta del av de senaste trenderna och hålla vårt sortiment aktuellt.

Bertil / Jag tror också det är viktigt att följa sin egen bransch då det ser ganska olika ut.

Hur skapar vi ett levande centrum och hållbar handel i Mora även framåt?

Linda / Handel, besöksnäring, evenemang och övriga företag – det är helheten som skapar Mora. Vi ska fortsätta samarbeta och skapa upplevelser för våra besökare.

Maria / Helheten vi har i Mora nu är unik, med både kedjor och mindre butiker. Tillsammans skapar vi dragnings-kraft och kompletterar varandra.

Bodil / Kundupplevelsen ska alltid vara i fokus. Från att man besöker Mora till att man kliver in i butiken och lämnar den nöjd.

Sofia / Viktigast är kanske ändå det personliga bemötandet, det blir ett starkt konkurrensmedel. Vi är bra på det vi gör och den service vi ger kan ingen e-handel bli bättre på.

Bertil / Att fortsätta utveckla stadsbilden. Vår vackra gågata har blivit ett oerhört lyft som vi ska vara stolta över.

Tony / Ja, och våra cafeér och restauranger lockar mycket folk. Det är en del av upplevelsen i centrum och den sociala gemenskapen.

Linda / Alla ska känna sig välkomna till Mora, då når vi långt. Det är allas vårt ansvar att skapa ett levande Mora. Det är våra dagliga val att handla lokalt och värna om våra företagare som skapar framtiden.

Vi träffade fem av Moras handlare i centrum, som varit verksamma under lång tid, för ett samtal om drivkraft, utveckling och framtid.
Bodil Abrahamsson driver present- och inredningsbutiken Artin och firar i år 25 år.
Bertil Kröjtz, Akademibokhandeln Drivit butiken i 24 år. Butiken har funnits sedan 1877 som bokhandel.
Sedan 10 år driver Linda Bäckman Haglunds Mode i tredje generationen. Butiken startades 1939. Tony Arvidsson från John´s Sport. Sportbutiken startades 1957.
Sofia Olérs,har drivit butiken STIL i 21 år.
Uppdaterad: 24 september, 2020
Facebook Twitter Linkedin