Varumärket Mora

Världskändis från Mora 130-årsjubilerar

Efter att ha varit verksamma i 130 år är Morakniv idag världens främsta knivtillverkare. Jubilaren har just nu en kraftig tillväxt, inte minst internationellt, och hittills i år har man ökat försäljningen med närmare 80 procent
jämfört med föregående år.

Knivtillverkningen i Mora har en lång och gedigen historia. Sedan 400 år tillbaka har man tillverkat knivar till resten av världen. Moraknivs historia tar sin början 1891, för 130 år sedan, när Frost-Erik Erson återvände hem till byn Östnor, efter fyra års arbete som skogshuggare i USA. Frost grundade då en åkdonsfabrik som också tillverkade knivar för verkstadens interna bruk. Efter en tid blev knivarna från åkdonsfabriken en eftertraktad bytesvara hos kringresande gårdfarihandlare. Genom sina resor i Sverige spred de knivarna från Mora vidare och vid sekelskiftet hade Morakniv hunnit bli ett väletablerat begrepp bland hantverkare och slöjdare. Inom några år etablerades exporten och köparna utgjordes främst av grossister, krut- och järnhandlare i Europa.

Kunskap nedärvd från generationer

År 1912 grundade Krång-Johan Eriksson, som tidigare arbetat hos Frosts, sin egen knivtillverkning i Östnor under namnet KJ Erikssons Knivfabrik. Under perioden 1988-2005 förvärvar KJ Erikssons Knivfabrik Frosts Knivfabrik i tre etapper. Sedan 2005 är Frosts Knivfabrik ett helägt dotterbolag till KJ Eriksson Knivfabrik och man antog först det gemensamma företagsnamnet Mora of Sweden. Det slutgiltiga steget i sammanslagningen togs när all produktion samlades i samma lokaler, där KJ Eriksson tidigare huserat. Det är samma plats där fabriken och all tillverkning finns idag. Sedan 2016 heter företaget Morakniv AB.
– Det finns så otroligt mycket kunskap i företaget, nedärvd från generationer och det ska vi vara stolta över och värna om. Det finns många som kan göra knivar världen över, men tittar man på kvaliteten och produktgarantin som vi erbjuder, så vill jag påstå att vi är ganska unika. Dessutom har vi ett brett sortiment som är anpassat efter vad våra kunder efterfrågar, säger Johan Burtus som tillträdde som VD i februari.

Ökar med 80 procent

Morakniv har under sina 130 år positionerat sig som en av världens ledande knivtillverkare inom flera segment.
– Tittar man på den förändringsresa som vi gjort så har vi blivit en väldigt internationell aktör. 70 procent av våra produkter går på export och det är också den del som ökar snabbast i vårt ekosystem.
Det senaste året har Morakniv haft en kraftig tillväxt.
– Jag har inte tillgång till all historisk säljdata, men sannolikt saknar det senaste årets kraftiga ökning i efterfrågan motstycke i historien. Tillväxten i orderingång har ökat med närmare 80 procent jämfört med föregående år.
– Vi ökar inom alla segment men våra outdoor-knivar står för den största ökningen, där efterfrågan mer än fördubblats på bara ett år. Det är en tydlig trend under pandemin, att man vill vara ute i naturen samtidigt som en längre tids varumärkeskommunikation troligen bär frukt.

Tillverkar knivar dygnet runt

Den stora efterfrågan har gjort att man ökat produktionen i Mora.
– Det är angenäma utmaningar vi har, hur vi ökar produktionstakten. Vi ser över maskininvesteringar och optimerar produktionsflöden. Vi bemannar också upp med mer personal, ändrar i våra skift och jobbar i princip dygnet runt för att producera de knivar som världen vill ha.
– Vi har frågat våra kunder var vi är om fem år och alla marknader är samstämmiga gällande att vi kommer att ha en kraftig tillväxt även framåt. Det känns så klart fantastiskt kul.
– Nu är det viktigt att bygga upp en trygg strategi och i sommar kommer vi att lägga en femårsplan på bordet där vi sätter färdriktningen.

Firar på olika sätt

Moraknivs 130-årsjubileum firas på olika sätt under året.
– Vi har dels tagit fram en jubileumskniv, en variant på kniven Mora 2000 som kom 1991 och som alltså fyller 30 år i år. Den här kniven har sålt bra under lång tid och under vårt jubileumsår har vi lanserat en speciell Anniversary Edition.
– Vi har också släppt jubileumshemsida, 130.morakniv.se, där man kan ta del av vår historia. På Youtube har vi också filmer med olika teman.
Rådande pandemi sätter för närvarande stopp för festligheter men Johan Burtus hoppas att få fira 130-årsjubileumet med resten av personalen.
På gågatan i Mora ligger Morakniv Concept Store där besökarna både kan ta del av företagets sortiment och hantverkskunnighet. I sommar femårsjubilerar butiken.

TEXT SOFIA JEMTHANS / BILDER MORAKNIV

Uppdaterad: 30 juni, 2021
Facebook Twitter Linkedin