Varumärket Mora

Morakontraktet

Skapar viktig länk mellan skola och näringsliv

Sedan 1 november driver Mora kommun projektet Morakontraktet med syfte att utveckla länken mellan skola och näringsliv, för att säkra kompetensförsörjningen inom kommunen. Genom aktiviteter på framförallt högstadiet, tillsammans med näringslivet, ska elever i Mora få en bättre inblick i arbetsmarknaden och därigenom kunna göra strategiska gymnasieval.

Anders Sandberg, projektledare Morakontraktet

Kombinationen av en region i utveckling och ett generationsskifte på arbetsmarknaden gör att framtidens kompetensförsörjning är en prioriterad fråga inom Mora kommun.

- Näringslivets utmaningar och kompetensbehov måste matchas med skolan i Mora, där framtidens arbetskraft finns. Det behövs fler aktiviteter med näringslivet i skolan och det är också när skolan börjar samverka mer med näringslivet som eleverna börjar tänka mer på sin framtid, säger Anders Sandberg, projektledare för Morakontraktet.

Kartlagt behov

Anders har en gedigen erfarenhet som företagare, bland annat som VD, och började sin projektledarroll i november. - Jag har kartlagt vilka behov som finns och varit ute och träffat en del av företagen, som är jättepositiva till det här. Vi har skapat en samverkasgrupp med representanter från näringslivet, skolan och kommunen.

För högstadiet har Morakontraktet identifierat störst behov av samverkan med arbetslivet. - Det är i nian eleverna gör framtidsvalet till gymnasiet. Därför vill vi att de ska upptäcka olika yrken innan de gör sitt val. Då gäller det att skapa aktivister så att de får en insikt i vad det finns för yrken i Mora. Vi har redan nu skapat flera konkreta aktiviteter där eleverna får lära känna Moras näringsliv. Redan förra året initierades Industrinatten där elever får besöka Moras största industrier och den 16 april anordnades den för andra året. Mora kontraktet verkar också för att utveckla konceptet med prao samt kommer att anordna en yrkesmässa och lika studie och företagsbesök. - När det gäller prao så handlar det om att systematisera det så att eleverna får upptäcka olika yrken och avdelningar på ett företag, och inte bara får en arbetsuppgift under några dagar.

Anders Skogs, yrkeshögskolan

Löser utmaningar åt industrin

Tillsammans med industrin har man tagit fram konceptet Elevuppdraget, där elever på skoltid får lösa olika utmaningar som industrierna har. -Eleverna i årskurs nio får inom ämnesområdena teknik och bild jobba i grupper för att lösa ett tekniskt problem, tillsammans med företagen, på temat digitalisering och hållbarhet. Elevuppdraget blir väldigt konkret och lärarna berättar att elevernas motivation att lära sig ökar markant när de får uppdrag från verkligheten. Och det är ju vad det här handlar om, att få eleverna motiverade och att de ska känna att de finns företag i Mora som behöver deras kunskap.

Samtidigt säkrar företagen, i det här fallet industrin, sin kompetensförsörjning. I Mora har de flesta branscher stora utmaningar med att rekrytera framtidens arbetskraft. - Gymnaiseprogrammen behöver anpassas mer efter Moras kompetensförsörjningsbehov. I dag finns det till exempel inget yrkesprogram för industrin på Mora gymnasium, endaste en lärlingsutbildning, trots att industrin i Mora har stor efterfrågan på arbetskraft. Det kan också handla om att anpassa de utbildningar som finns efter vad näringslivet efterfrågar.

Målet med projektet är att Morakontraktet ska vara en permanent samverkan mellan skola och näringsliv. - När projektet, som håller på i två år, är slut ska det finnas upparbetade kontakter mellan skola och näringsliv där de här aktiviteterna är en del av skolans årshjul. Just nu är upptaget inriktat på det privata näringslivet, men målet är att i steg två även jobba med den offentliga sektorn där kompetensbehovet är minst lika stort, säger Anders Sandberg.

Morakniv

Uppdaterad: 21 maj, 2019
Facebook Twitter Linkedin